Forside
Bestyrelsen
Vedtaegter
Kontingent
Baadpladser
Ventelisten
Referater
Fakta
Billeder
Links
HAVNEFORENINGEN BODERNE af 1866
 
Ekstraordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 18. april 2006 kl. 19.00
på ”Rosengaarden”
 
Referat:
 
 
Der var mødt 18 medlemmer (inklusiv en fuldtallig Bestyrelse).
 
Bjarne Rasmussen bød velkommen og fortsatte med Dagsordenen:
 
 
1. Valg af dirigent.
Poul Aksel Eriksen (PAE) blev valgt til dirigent. PAE konstaterede, at den Ekstraordinære Generalforsamlingen var lovlig indvarslet. PAE spurgte, om der var nogen indvendinger til indkaldelsen. Det var der ikke.
- PAE opridsede herefter kort forholdene omkring vedtægtsændringer og nødvendigheden for indkaldelsen til Ekstraordinær Generalforsamling.
- PAE spurgte forsamlingen, om nogen ønskede en gennemgang med oplæsning af paragrafferne.  Det var der ikke.
- PAE pointerede, at ”der skal stemmes om de vedtægtsændringer, som blev godkendt på den Ordinære Generalforsamling den 28. marts 2006. Ingen væsentlige ændringer kan komme på tale”.
- PAE gennemgik herefter i store træk ændringsforslagene og deres betydning og spurgte forsamlingen, om der var nogen kommentarer:
 
-Torben Larsen havde en bemærkning til §8 …..” Alle medlemmer har 1 stemme, en bådplads har yderligere 2 stemmer.” : hvor han mente yderligerelyder hårdt og foreslog ordlyden ” Alle medlemmer har 1 stemme, en bådplads har 2 stemmer”.
 
Til dette forklarede PAE og flere bestyrelsesmedlemmer, at ”yderligere” giver en konkretisering for ikke at skabe tvivl om antallet af stemmeberettigede og ville derfor ikke ændre §8 med Torben Larsens forslag. Forsamlingen samtykkede i dette.
 
 
 
2. DE NYE VEDTÆGTER til afstemning.
 
- PAE spurgte, om der var ønsker om skriftlig afstemning. Det var der ikke.
 
- PAE gik herefter videre med afstemningen:
 
De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
 
 
Bjarne sluttede den Ekstraordinære Generalforsamling af med at takke for god ro og orden samt et tak til PAE – både for hans virke som dirigent og hans medvirken til vedtægtsændringerne.
 
Den Ekstraordinære Generalforsamlingen blev ophævet kl. 19.15.
 
 
 
 
………………………                              …………………….
Dirigent:                                                 Referent:
 
Poul Aksel Eriksen                                Steen Kongsmar
 
 
-------------------------ooo--------------------------
 
 
Efter den Ekstraordinære Generalforsamling gav Bjarne Rasmussen ordet frit:
 
- Bjarne R. forklarede, hvorfor Torben Larsens forslag om at sløjfe postboksen ikke kunne behandles på den Ekstraordinær Generalforsamling. Men forslaget kunne komme med på næste Ordinære Generalforsamling.
Helge Pedersen bemærkede, at Bestyrelsen havde på et møde for nyligt, valgt at beholde postboksen, da det er nemmest ved personskift af kassereren. Hvis der ikke var en postboks, ville der være udgifter til bl.a. stempel, nye girokort m.m. 
 
- Torben Larsen spurgte, hvor sandet blev af efter sidste sandrensning. Bjarne R. og Erhardt N. redegjorde for forløbet omkring sandrensningen den 7. april 2006.
 
Herefter var der en kort debat om sandets ”bevægelse” og om, hvad der kunne gøres.
 
Stig Peberholm havde hørt om et forsøg i Vestjylland, hvor man med succes havde forhindret tilsanding ved at banke plasticrør ned i havbunden. Han foreslog vi gjorde det samme og ”… det kan gøres meget billigt”.
Forsamlingen var meget positiv og syntes man skal prøve det…
 
Slut 19:20
 
/SK
Log ind | Sitemagic CMS